Pierre Nora

Pierre Nora (ur. 1931) – francuski historyk żydowskiego pochodzenia.

  • Niemal wszystkie kraje, niemal wszystkie grupy społeczne czy etniczne przeżyły w ciągu tego ćwierćwiecza szok zasadniczej zmiany swojej relacji z przeszłością.
    • Źródło: wywiad udzielony Jackowi Żakowskiemu, cyt. za: Magdalena Nowicka, Rachunek wystawiony historii, „Wiedza i Życie”