Piąta kolumna

grupa tajnych stronników wroga, uprawiająca sabotaż, szpiegostwo i dywersję

Piąta kolumna – określenie sił wewnętrznych, skrycie działających w kraju na rzecz obalenia władzy państwowej.

  • Cztery kolumny maszerują na Madryt, piąta kolumna czeka wewnątrz miasta, aby nas powitać.
    • Autor: Emilio Mola, przemówienie podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936)
  • Musimy walczyć z piątą kolumną, tak powiadają gazety, chociaż nie wspominają, gdzie się podziały pierwsze cztery.
  • (…) Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu polskiego, opowiadają się za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem.
  • Przeciw garstce bikiniarzy wytoczone zostały działa najpotężniejszego kalibru. Padły oskarżenia o dywersję, o agenturę, o imperialistyczną degenerację i wynaturzony styl życia. Uczniowie szkół technicznych i ślusarscy terminatorzy okazali się naraz piątą kolumną i wylęgarnią szpiegowskich komórek.