Pedagog

osoba zajmująca się kształceniem

Pedagog – osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością lub właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją.

  • Dopiero po drugiej wojnie światowej „pedagog” znaczy powszechnie każdego praktyka nauczyciela, co ma podkreślać, że nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą.
    • Autor: Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 30.

Zobacz też: