Paweł Popiel

Paweł Popiel (1807-1892) - polski polityk konserwatywny, publicysta, prawnik, konserwator zabytków, pamiętnikarz, powstaniec listopadowy, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Niech przed Bogiem, krajem i potomnością odpowiedzą lekkomyślni sprawcy tych nieszczęść. Niech spadnie na ich sumienie krew najzacniejszej polskiej młodzieży.