Parlament Europejski

instytucja Unii Europejskiej

Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na pięcioletnią kadencję.

Sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli