Pangram – krótkie zdanie zawierające wszystkie litery danego języka. Może stanowić zabawę słowną, często jest jednak również wykorzystywane do sprawdzania poprawności danych tekstowych, poprawności wyświetlania lub drukowania znaków itp.

 • Dość błazeństw, żrą mój pęk luźnych fig.
  • Autor: L. Jakubowicz, „Wiadomości Literackie” nr 1, 1936, s. 7.
 • Filmuj rzeź żądań, pość, gnęb chłystków!
 • Jeż wlókł gęś. Uf! Bądź choć przy nim, stań!
 • Myślę: Fruń z płacht gąsko, jedź wbić nóż.
 • O, mógłże sęp chlań wyjść furtką bździn.
 • Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
 • Ty, pójdź rżnąć kosz, śliń fugę, baw Chełm.
 • Mąć kufel, tchnij woń, zgaś rys – żłób, pędź!
 • Stęchły mąż – wzgardź, nuć pleśń, bój foki.
 • Śnij formę klech z wag bądź żółć pustyń.
 • Pchnij w kufel mą gęstość, raź, żłób z dyń!