Pagórek – niewielka wyniosłość o wysokości względnej od paru do parudziesięciu metrów, która wyraźnie zarysowuje się w terenie.

  • Na polu, na którym są pagórki, nie opowiada się tajemnic.