Ordonanse lipcowe

Ordonanse lipcowe - dekret królewski wydany 25 lipca 1830, rozwiązujący Zgromadzenie Narodowe i zmieniający konstytucję, stały się bezpośrednim powodem rewolucji lipcowej i upadku króla Karola X.

  • Mniemając, iż nadeszła jej godzina, Restauracja, pewna, że rozgromiła Bonapartego i zakorzeniła się mocno w kraju, czyli przekonana o swojej sile i trwałości - powzięła nagle decyzję i zaryzykowała uderzenie. Pewnego poranka stanęła przed Francją i podniesionym głosem odmówiła praw zbiorowych i indywidualnych: narodowi - suwerenności, obywatelowi - wolności. Innymi słowy, zaprzeczyła narodowi praw do tego, co stanowi istotę narodu, a obywatelowi do tego, co stanowi istotę obywatela. Oto jest istotna treść słynnych aktów, zwanych ordonansami lipcowymi.
    • Autor: Victor Hugo, Nędznicy (t. 2.) z serii Klasyka Powieści, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, ISBN 83-7337-086-2, tłum. Krystyna Byczewska, s. 125.