Ordalia

środek dowodowy we wczesnośredniowiecznym procesie sądowym

Ordalia (sąd boży) – środek dowodowy w średniowiecznym procesie, szczególnie karnym, ale czasami również cywilnym, którego źródłem były głównie przedchrześcijańskie wierzenia ludów Europy.

  • Albowiem niepewni jesteśmy sądu bożego i słyszeliśmy, że wielu przez pojedynek wbrew sprawiedliwości przegrało swoje sprawy; lecz przez wzgląd na zwyczaj naszego ludu Longobardów nie możemy zakazać tego prawa [to jest stosowania pojedynku jako sądowego dowodu].