Ojcze nasz

modlitwa do Boga Ojca przedstawiona przez Jezusa w Ewangelii

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska, Modlitwa wzorcowa; łac. Oratio Dominica, Pater Noster) – najstarsza, a zarazem najważniejsza modlitwa chrześcijan, którą według Nowego Testamentu Jezus przekazał swoim uczniom.

Ojcze nasz

Nawiązania

edytuj
 • Módl się, by dom ten
  Wziął Bóg pod straż
  I za mateńką
  Mów: „Ojcze nasz…”
 • Ojcze nasz, Docu, któryś jest dożywotnio w Pałacu Narodów, święć się imię Twoje dziś i w przyszłości. Bądź wola Twoja jako w Port-au-Prince, tak i pozostałych prowincjach. Nowe Haiti daj nam dzisiaj i nie odpuść win antypatriotom, którzy dzień po dniu plują na nasz kraj; wódź ich na pokuszenie, niechaj dźwigają ciężar jadu i nie zbaw ich od zła żadnego…
  • Opis: tekst modlitwy zmieniony w celu wychwalania François Duvaliera.
  • Źródło: broszura Le Catechisme de la Revolution, wydrukowana na polecenie rządu, cyt. za: Shelley Klein, Najgroźniejsi dyktatorzy w historii, tłum. Jolanta Sawicka, wyd. Muza, Warszawa 2008, ISBN 9788374953238, s. 113.
 • Ojcze nasz, któryś jest w Kremlu, święć się imię twoje! Bądź wola twoja! Przyjdź królestwo twoje jako w Kremlu, tak i w reszcie świata.

O Ojcze nasz

edytuj
 • Jest to modlitwa tych, którzy się stali uczestnikami synostwa Syna Jednorodzonego. Jeżeli, jakiemuś poganinowi ta modlitwa się spodoba i modli się nią – bardzo dobrze, niech się modli. Ale w jego ustach ta modlitwa znaczy: „Boże, który jesteś jak Ojciec”. Trzeba być w łasce uświęcającej i być uczestnikiem Bożej natury, żeby móc prawdziwie do Boga wołać: „Ojcze nasz!” (…)
 • Wszyscy są dziećmi Pana Boga. Wszyscy mówią ten sam pacierz: Ojcze nasz. I małe dziecko, i duże dziecko, i nawet dziadek też jest dzieckiem, bo też mówi do Pana Boga: „Ojcze nasz”.