Ocean

naturalny zbiornik wody o bardzo dużych rozmiarach

Ocean – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody.

 • Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.
Ocean
 • Gdy maluję – szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej.
 • I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują.
 • Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.
 • Jeżeli nie uda się zrobić nic, aby stawić czoło oceanowi, dojdzie do holocaustu.
  • Autor: René Harris
  • Opis: o niebezpieczeństwie podniesienia się poziomu oceanu, co spowodowałoby zalanie takich małych wysepek jak Nauru.
  • Zobacz też: holocaust
 • Ocean ma w sobie taką władzę, że każdego człowieka nauczy pokory i szacunku, ale niekiedy zdarzają się żeglarze, którym ocean odpłaca tym samym.
  • Autor: Henryk Martenka, Książki, ludzie i oceany, „Angora” nr 8 (1288), 22 lutego 2015, s. 9.
 • (…) od wiedzy starych ludzi oraz wiedzy z ksiąg cudowniejsza jest sekretna wiedza oceanu.
 • W szumie najmniejszej muszelki
  Zaklęty ocean wielki.
 • Zobacz, ocean (…) on nic nie musi. On może zrobić co chce, ale nic nie musi.
 • Żaba ze studni nie wie, co to ocean.
  • 井の中の蛙大海を知らず I no naka no kawazu taikai o shirazu. (jap.)
  • Opis: przysłowie japońskie
  • Źródło: Z krańców Azji (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Wiesław Kotański, Kim Czun Thek, Hoang Tue, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960 (oprac. części japońskiej: Wiesław Kotański), s. 100.
  • Zobacz też: studnia, żaba