Obyczaje – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

  • Cóż warte prawa bez obyczajów?
    • Quid leges sine moribus? (łac.)
    • Opis: popularna sentencja w epoce Odrodzenia.
    • Zobacz też: prawo
  • Każda prawdziwa wielkość ma w sobie coś z chama, a tylko miernoty nauczają dobrych obyczajów.
  • Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
  • Złe obyczaje człowieka wykuwa się w brązie, cnoty – zapisuje się na wodzie.