Obraz Matki Boskiej Opolskiej

wizerunek Madonny z Dzieciątkiem z ok. 1480 roku, znajdujący się w katedrze opolskiej

Obraz Matki Boskiej Opolskiej – wizerunek przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem, znajdujący się w katedrze Świętego Krzyża w Opolu, otoczony kultem religijnym i uważany za cudowny.

  • Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Opolskiej Ziemi, już od dawna z Twego obrazu w opolskiej katedrze spoglądasz na nas. Cicha i skromna zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują pomocy.
    Przyjmij, Dobra Pani, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię archanioł Gabriel i jak Cię sławi Kościół przez wieki.
    Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebne nam miłosierdzie, gdy słabniemy i upadamy, łaska, aby żyć według Bożych przykazań.
    Polecamy Ci, Matko, Kościół na Opolskiej Ziemi, jego zadania i potrzeby. Weź w swą opiekę naszych biskupów i kapłanów, rodziny zakonne i lud wierny. Bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem. W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących, a zwłaszcza tych, którzy już kończą ziemską drogę.
    Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do nieba. Amen.
    • Autor: bp Franciszek Jop, Modlitwa do Matki Boskiej Opolskiej
    • Źródło: Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2008, wyd. LVII, s. 418.
Obraz Matki Boskiej Opolskiej
  • O, Maryjo, nasza Pani, dziś Twój zawsze wierny lud
    w tej świątyni zgromadzony kornie klęczy u Twych stóp.
    Każdy k’Tobie dłoń wyciąga, każdy hołdem darzy Cię
    i wpatrzony w Twoją postać tak do Ciebie zwraca się:

    Opolska Pani, Tyś naszą Matką, za nami zawsze wstawiaj się.
    Umacniaj wiarę na chrzcie nam daną, o święta Pani wstawiaj się.
    • Autor: Alfred Bączkowicz
    • Opis: pierwsza zwrotka z refrenem pieśni do Matki Bożej Opolskiej.
    • Źródło: Droga do nieba…, op. cit., pieśń nr 831, s. 774.
  • W pielgrzymim hołdzie Matce Bożej, Pani Ziemi Opolskiej, na 250-lecie jej trwania w Opolu dziękując za ten widoczny znak zespolenia całego Narodu Polskiego we wspólnej czci Maryjnej od czasów pierwszych dni Światła Ewangelii w Ojczyźnie naszej, od czasów św. Wojciecha i Bogurodzicy, aż po ostatnie tchnienie każdej duszy polskiej idącej ku niebu z imieniem Maryi na ustach, błagając o zachowanie pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, o wolność i podwyższenie św. Matki Kościoła, o świętość kapłanów, o miłość dla wszystkich warstw społecznych, o błogosławieństwo dla zjednoczonej Ojczyzny. St. Wyszyński. Prymas Polski.
    • Autor: abp Stefan Wyszyński
    • Opis: wpis do pamiątkowej księgi Matki Boskiej Opolskiej w dniu 14 grudnia 1952 z okazji 250-lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej do Opola.
    • Źródło: Stefan Baldy, Matka Boska Opolska, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 1983, s. 45.
Commons-logo.svg