Oświecenie w Polsce

ruch społeczny w Polsce XVIII i XIX wieku

Oświecenie w Polsce – przyjmuje się, że ramy czasowe polskiego oświecenia obejmują okres od lat 40. XVIII wieku do roku 1822, z zastrzeżeniem, iż niektóre przejawy klasycyzmu przetrwały do połowy XIX w.

  • Cechą życia literackiego w czasach stanisławowskich jest rozwój czasopism, które otwierają swe ramy sprawom literatury i sztuki.
    • Autor: Zdzisław Libera, Uwagi o życiu literackim Warszawy w czasach stanisławowskich (1966)
  • W czasach stanisławowskich obserwujemy zjawisko wyodrębniania się literatów jako grupy zawodowej, utrzymującej się z pracy pióra.
    • Autor: Zdzisław Libera, Uwagi o życiu literackim Warszawy w czasach stanisławowskich (1966)