Zdzisław Libera

polski historyk literatury i nauczyciel akademicki

Zdzisław Libera (pierw. Libin; 1913–1998) – polski historyk literatury.

  • Myśli wypowiedziane głęboko zapadały nie tylko w umysłach, ale i w sercach (…).
    • Źródło: Profesor
Od lewej: Zdzisław Libera, Artur Międzyrzecki i Ryszard Kapuściński (1996)