Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - Teatr 77

teatr alternatywny założony w 1969 r. w Łodzi

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych – Teatr 77 – grupa teatralna założona w 1969 roku przez Ryszarda Bigosińskiego i Zdzisława Hejduka.

  • Hejduk mówi wprost i bez ogródek. Artykułuje myśli, które niejednemu dziś w kraju nie dają spokoju. Umieszcza je w szerokim kontekście tradycji chrześcijańskiej. Unika w ten sposób powierzchownej konstatacji. Prawda, że nie do końca i nie w zupełności. Niektóre zbyt krzykliwe sceny, nie najlepiej w dodatku rozegrane przez aktorów, przypominają płytkie 'protest-spektakle' studenckie. Ale poza tym jest to przedstawienie dojrzałe, oddające w artystycznym przetworzeniu stan zmącenia umysłów. Trafia w czas, w którym gwałtownemu zablokowaniu uległy kredyty społecznego zaufania do opatrzonych a rzekomo zbawiennych prawd.
  • (...) postanowiliśmy poszukać innej szansy dla wyznawanej przez siebie idei otwartości i współpracy z ludźmi tworzącymi teatr. Pomyśleliśmy mianowicie o wspólnej wypowiedzi teatralnej z grupą o podobnej wrażliwości społeczno-artystycznej, ale wywodzącej się z odmiennych warunków kulturowych. Z grupą tworzącą w strumieniu innego języka, żyjącą w granicach innego ustroju.
    • Autor: Zdzisław Hejduk, W stronę IFIT-U w: Teatr 77, wyd. Ośrodek Inicjatyw Artystycznych – Teatr 77