Nikołaj Wasiljewicz Repnin (1734–1801) – rosyjski książę, dyplomata i generał-feldmarszałek, w latach 1764–1768 rosyjski poseł nadzwyczajny sprawujący faktyczną władzę nad Rzecząpospolitą jako bezpośredni wykonawca woli Katarzyny II.

  • – Mateczko! Obrzydło mi to siedzenie bez sensu w tej Warszawie! Za byle drobiazg płacić muszę każdej poselskiej kanalii z zapyziałego miasteczka! Żeby choć brali i robotę robili! A oni biorą i palcem w bucie nie kiwną...
    • Źródło: list do Katarzyny II
Nikołaj Repnin