Niezależność

Niezależność – bycie niezależnym od kogoś.