Nieuk – ktoś, kto nie chce się uczyć.

  • Głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk.
    • Un sot savant est sot plus quin sot ignorant. (fr.)
    • Autor: Molier, Uczone białogłowy, 4,3
  • Książki mędrców są pomnikami, nieuków – grobami.
  • Nieuk ksiądz, doktor, kucharz – siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą.