Niecierpliwość

brak cierpliwości, opanowania, zdolności do spokojnego czekania lub znoszenia rzeczy przykrych

Niecierpliwość – brak cierpliwości, niezdolność do cierpliwego czekania na kogoś, na coś lub znoszenia czegoś przykrego.

  • Niecierpliwa mucha najczęściej wpada do mleka.
    • Opis: przysłowie chakaskie
    • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części chakaskiej: Stanisław Kałużyński), s. 122.
    • Zobacz też: mleko, mucha
  • Niecierpliwość: czekanie w wielkim pośpiechu.
  • Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość.