Nie pójdziemy do Canossy

  • Nie pójdziemy do Canossy.
    • Autor: Otto von Bismarck
    • Opis: Bismarck użył tych słów podczas przemówienia wygłoszonego w Reichstagu 14 maja 1872, w związku z dyskusją o stosunkach Rzeszy z Watykanem. Wyrażenie „Iść do Canossy” jest zwrotem przysłowiowym w Niemczech, nawiązuje do pokuty cesarza Henryka IV przed papieżem Grzegorzem VII w 1077.

Zobacz też: