Panorama Monako
  • Do Monako!
    • Autor: Otto von Bismarck
    • Opis: Bismarck użył tego wyrażenia w przemówieniu w Reichstagu 28 stycznia 1886 dotyczącym sprawy odpłatnego wywłaszczania szlachty polskiej. Słowa powiedziane były w kontekście:
      Wielu z nich będzie wolało z uzyskanym w ten sposób majątkiem udać się na Zachód, do Paryża lub do Monako.