Moses Hess

filozof niemiecki

Moses Hess (1812–1875) – niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia.

  • Różnica pomiędzy niewolą duchową a niewolą społeczną, pomiędzy religijną a polityczną sztuką rządzenia jest jedynie formalna; pierwsza z nich pragnie poddać człowieka władzy nadziemsko-ziemskiej, druga władzy ziemsko-nadziemskiej. Obie zaś niszczą w człowieku wszelką siłę moralną, wszelką wolność, podobnie jak niszczą ją w świecie, w duchu i wszelkich obiektywnych jego tworach.
    • Źródło: Wolność jedna i niepodzielna, s. 3
Moses Hess