Mikołaj Potocki

hetman wielki koronny, wojewoda bracławski, kasztelan krakowski

Mikołaj Potocki (1593–1651) – kasztelan krakowski i hetman wielki koronny.

  • Nie dobywszy broni, strachem samym wojnę skończę.
    • Opis: w liście do Władysława IV, zapewniając, że sam poradzi sobie z powstaniem Chmielnickiego, kwiecień 1648 r.
    • Źródło: Jerzy Besala, Rzeczpospolita szlachecka. Czas wielkich wojen, Poznań 2001.
Mikołaj Potocki
  • W dzień poniedziałkowy... nigdym szczęścia nie miał.
    • Opis: 25 maja 1648 r., rezygnując z dogodnej sytuacji do szarży husarii na nieprzygotowane oddziały kozacko-tatarskie.
    • Źródło: Jerzy Besala, Rzeczpospolita szlachecka. Czas wielkich wojen, Poznań 2001.