Michaił Tuchaczewski

radziecki wojskowy, marszałek

Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski (ros. Михаил Николаевич Тухачевский; 1893–1937) – marszałek Związku Radzieckiego, rosyjski i radziecki dowódca, teoretyk wojskowości.

 • Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej!
  Nadszedł czas rozrachunku.
  Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie.
  Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze.
  Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym.
  Na zachód!
  • Źródło: Na zachód!, Rozkaz do oddziałów Frontu Zachodniego Nr 1423, Smoleńsk, 2 lipca 1920, cyt. za: Norman Davies, Orzeł biały. Czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, przeł. A. Pawelec, wyd. Znak, Kraków 2000.
  • Zobacz też: wojna polsko-bolszewicka, Armia Czerwona
 • Kocham moją Ojczyznę i nigdy nie byłem zdrajcą i wrogiem mojego narodu.
 • Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy wyrwali z rąk burżuazji polskiej jej burżuazyjną armię szlachecką, wówczas rewolucja klasy robotniczej w Polsce stałaby się faktem. A pożar ten nie dałby się ograniczyć ścianami polskimi. Jak wzburzony potok, rozlałby się po całej Europie Zachodniej. Tego doświadczenia rewolucji z zewnątrz Armia Czerwona nie zapomni. I jeżeli kiedykolwiek burżuazja europejska wyzwie nas do nowej walki, to Armia Czerwona potrafi ją pogromić, zaś rewolucję w Europie wesprzeć i rozprzestrzenić.
 • Nie wystarczy być tylko uczciwym komunistą. Należy być jeszcze zaangażowanym w życie polityczne oddziału, mieć doświadczenie w pracy politycznej i być dobrze przygotowanym marksistą.
  • Źródło: Okólnik Rewwojensowietu Frontu Zachodniego, luty 1922
 • Uprzemysłowienie ZSRR, socjalistyczna przebudowa wsi i sukcesy rozwoju oświaty sprawiają, że w szeregi armii wstępuje kulturalniejszy i klasowo świadomy żołnierz, coraz lepiej wyposażony w techniczne środki walki. Czerwonoarmista powinien aktywnie uczestniczyć w wykonaniu pięciolatki, socjalistycznej przebudowie wsi i opanowywać sprzęt techniczny, który z każdym rokiem w coraz większych ilościach wpływa na wyposażenie Armii Czerwonej. Armia Czerwona stanowi wielką siłę zabezpieczającą budownictwo socjalizmu.
  • Opis: o przygotowaniu nowej wojny przeciw ZSRR.
 • Wielomilionowe armie wywołały na scenę fronty o długości setek tysięcy kilometrów.
  • Opis: opisując I wojnę światową.

O Michaile Tuchaczewskim edytuj