Michaił Bułhakow

pisarz rosyjski

Michaił Bułhakow (1891–1940) – pisarz rosyjski.

 • (Proszę) o wydanie mi rozkazu opuszczenia granic ZSRR w trybie natychmiastowym w towarzystwie żony (…). Proszę, by Rząd Radziecki podjął wobec mnie takie kroki, jakie sam uzna za stosowne, byleby podjął jakiekolwiek, gdyż dla mnie, autora 5 sztuk, dramaturga o nazwisku znanym zarówno w ZSRR, jak i poza jego granicami, perspektywa na dziś jest jedna – nędza, bezdomność, śmierć.
  • Źródło: list do rządu ZSRR, za: Beata Kęczkowska, Mistrz i Małgorzata, Michaił Bułhakow (audiobook z serii Mistrzowie Słowa, Biblioteka Gazety Wyborczej), Warszawa 2012, s. 28
Michaił Bułhakow (1928)
 • Przyczyną mojej choroby jest wieloletnie zaszczucie, a następnie milczenie.
  • Opis: diagnoza stawiana przez Bułhakowa w 1931, na dziewięć lat przed śmiercią.
  • Źródło: Beata Kęczkowska, Mistrz i Małgorzata, op. cit., s. 29
 • Świadom niemożności wydawania oraz wystawiania moich utworów w Związku Radzieckim zwracam się z prośbą o pomoc w spowodowaniu wygnania mnie przez Rząd ZSRR poza jego granice wraz z żoną.
  • Źródło: list do Stalina, za: Beata Kęczkowska, Mistrz i Małgorzata, op. cit., s. 28

Biała gwardia edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Biała gwardia.
 • Wszystko przeminie. Cierpienia, męki, krew, głód i mór. Sczeźnie miecz, ale gwiazdy pozostaną także i wtedy, kiedy nawet cień naszych ciał i sprawnie pozostanie już na ziemi. Nie ma człowieka który by tego nie wiedział.

Mistrz i Małgorzata edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Mistrz i Małgorzata.
 • Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
 • – Niech mnie diabli porwą!
  – Niech diabli porwą? To się da zrobić…
  • – Черти б меня взяли!
   – Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!
   (ros.)
  • Źródło: rozdział 17
 • Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie, w tym właśnie sęk!
 • Ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.
  • Źródło: rozdział 32

O Michaile Bułhakowie edytuj

 • Bułhakowowi wystarczyło jedynie umrzeć, by padły słowa, jakich nigdy nie wypowiedziano oficjalnie za jego życia.