Mezalians

Mezaliansmałżeństwo z osobą niższego stanu.