Melioracja

zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb

Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.