Maurycy Niedziela

Maurycy Niedziela (ur. 1934) – polski duchowny rzymskokatolicki, dominikanin.

  • Im większy jest procent ludzi znajdujących się na odpowiednim poziomie moralnym, im więcej jest ludzi wykształconych, szlachetnych, mądrych, i pracowitych, tym większa szansa stworzenia dobrze funkcjonujących instytucji rozwoju całego państwa, utrwalenia tożsamości narodowej. Wniosek nasuwa się sam – jeżeli chcemy należeć do społeczności liczącej się wśród innych i przeżyć w niej pełnię swego człowieczeństwa czy odczuwać dumę ze swej tożsamości, powinniśmy zabrać się do wytrwałej i kreatywnej pracy nad swoimi możliwościami fizycznymi i duchowymi.
    • Źródło: Co zrobić z faktem swojego istnienia? Czy wystarcza nam to, z czym przychodzimy na świat?, w: Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy, wyd. „Gaudium”, Lublin 2006, s. 53.