Maurice Denis (1870–1943) – francuski malarz i grafik.

  • Malarstwo, te plamy barwne, zgrupowane według określonego kryterium.
  • Obraz, zanim się stał jakąkolwiek anegdotą, jest przede wszystkim powierzchnią płaską, pokrytą kolorami w pewnym określonym porządku.
    • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 7.
    • Zobacz też: obraz
  • Poprzez kombinacje linii i kolorów, których pretekstem staje się jakikolwiek zapożyczony z życia lub natury temat, otrzymuję symfonie i harmonie nie przedstawiające niczego realnego w potocznym znaczeniu tego słowa.
  • Rolą artysty nie jest niewolnicza imitacja natury, lecz nadawanie formy wizualnej własnym marzeniom.
    • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, op. cit., s. 418.