Matwiej Zacharow

marszałek ZSRR

Matwiej Wasiljewicz Zacharow (1898–1972) – radziecki dowódca wojskowy, marszałek Związku Radzieckiego, dowódca grupy wojsk radzieckich w NRD, szef wywiadu wojskowego GRU, szef Sztabu Generalnego RKKA, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 4., 5., 6., 7. i 8. kadencji.

Matwiej Zacharow