Matrix Reaktywacja

drugi film z serii Matrix

Matrix Reaktywacja (ang. The Matrix Reloaded) – amerykański film science fiction z 2003 roku; reż. Larry Wachowski, Andy Wachowski i z ich scenariuszem.

 • Hm. Nowsze wersje.
  • Hm. Upgrades (ang.)
  • Postać: Neo
 • Trinity: Czy z Neo w porządku?
  Link: W porządku? Cholera, powinniscie [byli] go widzieć.
  Morpheus: Gdzie on jest?
  Link: Zgrywa Supermana.
  • Trinity: Is Neo okay?
   Link: OK? Shit, you should've seen him.
   Morpheus: Where is he now?
   Link: He's doing this Superman thing.
   (ang.)
 • Morfeusz: Dzisiejszej nocy... wyślijmy wiadomość do tej armii.
  Dzisiejszej nocy, zadrżyjmy tą jaskinią.
  Dzisiejszej nocy, ruszmy z posad ziemię, stal i beton.
  Niech nas słyszą od jądra Ziemi po czarne niebo.
  Niech dzisiejszej nocy dowiedzą się, że to jest Syjon i że się nie boimy!
  • Tonight... let us send a message to that army.
   Tonight, let us shake this cave.
   Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone.
   Let us be heard from red core to black sky.
   Tonight, let us make them remember: This is Zion and we're no afraid
   (ang.)
 • Neo: Ale jeśli już wiesz, jak mogę dokonać wyboru?
  Wyrocznia: Przychodząc tutaj już dokonałeś wyboru. Teraz musisz go tylko zrozumieć.
  • But if you already know, how can I make a choice?
   Because you didn’t come here to make the choice. You’ve already made it. You’re here to understand why you made it.
   (ang.)
 • Merowingian: Naturalnie. Kto miałby na to czas? Kto miałby czas? Ale skoro nigdy go nie zbieramy, to jak moglibyśmy go mieć?
  • Merowingian: Yes. Of course. Who has time? Who has time? But then, if we do not ever take time, how can we ever have time? (ang.)
 • Merowingian: -Widzicie, tylko jedna rzecz jest stała. Jedna uniwersalna prawda. Przyczynowość. Akcja, reakcja. Przyczyna i skutek.
  -Początkiem wszystkiego jest wybór.
  -Nie. Źle. Wybór jest iluzją stworzoną przez tych, którzy posiadają władzę, dla tych, którzy jej nie mają.”
  • Merowingian: -There is only one constant, one universal. It is the only real truth. Causality. Action, reaction. Cause and effect.
   Morpheus:-Everything begins with choice.
   Merowingian:-No. Wrong. Choice is an illusion created between those with power and those without. (ang.)
  • Zobacz też: wybór
 • Fajna sztuczka.
  • That's a nice trick.
  • Postać: Trinity
 • Neo: Zajmę się nimi.
  Merowingian: Zajmie się nami. Ty się nami zajmiesz? Wiesz, twoi poprzednicy mieli znacznie więcej szacunku.
  • Neo: I'll handle them.
   Merovingian: Handle us. You'll handle us? You know, your predecessors had much more respect.
   (ang.)
 • Smith: A teraz stoję tu przez pana, panie Anderson. Przez pana nie jestem już agentem tego systemu. Przez pana jestem odmieniony, odłączony. Jestem jak nowonarodzony... że się tak wyrażę. Najwyraźniej wolny, tak jak pan.
  Neo: Gratulacje.
  Smith: Dziękuje. Ale jak pan dobrze wie, pozory mogą mylić, co prowadzi nas do celu, dla którego tu jesteśmy. Nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy wolni. Jesteśmy tu, gdyż jest wręcz przeciwnie. Nie uciekniemy przed celem, nie możemy mu zaprzeczyć, ponieważ, jak obydwoje dobrze wiemy, bez celu nie moglibyśmy istnieć. Cel jest tym, co nas tworzy. – Cel nas łączy. – Cel nas przyciąga. – Prowadzi. – Determinuje. – Cel nas definiuje – ... i łączy w całość. Jesteśmy tu przez pana, panie Anderson. Jesteśmy tu, aby zabrać panu to, co pan próbował zabrać nam. Cel.
  • Smith: And now here I stand because of you, Mister Anderson, because of you... I'm no longer an agent of the system, because of you I've changed – I'm unplugged, a new man, SO TO SPEAK, like you, apparently free.
   Neo: Congratulations.
   Smith: Thank you. But, as you well know appearances can be DECEIVING, which brings me back to the reason why we're here. We're not here because we're free. We're here because we're not free. There's no escaping reason, no denying purpose – because as we both know without purpose we would not exist. It is purpose that created us... purpose that connects us... purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines us... We're here because of you, Mister Anderson, we're here to take from you what you tried to take from us. PURPOSE. (ang.)
 • Morfeusz: Walczymy w tej wojnie przez całe nasze życie. Wierzę, że dziś możemy ją zakończyć. Dzisiejsza noc nie jest przypadkiem. Przypadki nie istnieją. Nie znaleźliśmy się tu przypadkiem. Nie wierzę w przypadki. Gdy widzę trzy cele, trzech kapitanów, trzy statki, nie widzę zbiegu okoliczności. Widzę opatrzność. Widzę cel. Wierzę, że skierował nas tu los. To jest nasze przeznaczenie. Wierzę, że dzisiejszej nocy każde z nas ostatecznie pozna sens naszego życia.
  • Morpheus:All of our lives, we have fought this war,
   Tonight I believe we can end it,
   Tonight is not an accident,
   There are no accidents,
   We have not come here by chance,
   I do not believe in chance,
   When I see three objectives,
   three captains, three ships...
   ... I do not see coincidence,
   I see providence,
   I see purpose.
   I believe it is our fate to be here,
   It is our destiny,
   I believe this night holds,
   for each and every one of us,
   the very meaning of our lives.
   (ang.)
 • Morfeusz: To jest wojna, a my jesteśmy żołnierzami. Śmierć może przyjść po nas w każdym momencie, w każdym miejscu. Ale rozważmy alternatywę. Co jeśli mam rację? Co jeśli przepowiednia jest prawdą? Co jeśli jutro ta wojna może się skończyć? Czy nie warto o to walczyć? Czy nie warto za to umrzeć?
  • Morpheus:This is a war, and we are soldiers
   Death can come for us at any time...
   In any place.
   Now consider the alternative.
   What if I am right?
   What if the prophecy is true?
   What if tomorrow the war could be over,
   Isn't that worth fighting for?
   Isn't that worth dying for?
   (ang.)
 • Wciąż używa Pan wszystkich mięśni oprócz najważniejszego [mózgu].
  • Still using all the muscles except the one that matters. (ang.)
  • Postać: Smith
 • Architekt: Jak to adekwatnie ująłeś, jest to kwestia wyboru. Ale my już wiemy, jaki on będzie, prawda? Widzę już reakcję łańcuchową... reakcje chemiczne, zwiastujące pojawienie się emocji stworzonej dokładnie po to, by zagłuszyć logikę i rozsądek... emocji, która zaślepia cię przed dojrzeniem prostej i oczywistej prawdy: ona umrze, a ty nie możesz nic zrobić, co mogłoby temu zapobiec. Nadzieja... królowa ludzkich złudzeń, zarówno źródło waszej największej siły, jak i największa z waszych słabości.
  • Architekt: As you adequately put, the problem is choice. But we already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction. The chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth: She is going to die and there is nothing you can do to stop it. Hope. It is the quintessential human delusion. Simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness. (ang.)
 • Morfeusz: Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój.
  • I have dreamed a dream, but now that dream has gone from me. (ang.)
  • Opis: Morfeusz zacytował króla Nabuchodonozora z Księgi Daniela (Stary Testament).

Zobacz też: