Massachusetts

stan Stanów Zjednoczonych

Massachusetts – jeden ze stanów USA, położony w Nowej Anglii na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.

  • Mieczem szuka spokoju w wolności.
    • Ense petit placidam sub libertate quietem. (łac.)
    • Opis: dewiza Massachusetts
    • Źródło: Emily McAuliffe, Massachusetts Facts and Symbols, Capstone, 2003, s. 9.
Flaga Massachusetts