Marzyciel

Marzyciel – człowiek skłonny do fantazjowania.

  • Bywają marzyciele, którzy obchodzą rocznice pojawienia się ich fantastycznych wizji.

Zobacz też: