Maria Grzegorzewska

polska uczona, pedagog, psycholog

Maria Grzegorzewska (1888–1967) – polska pedagog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

  • Nie ma kaleki, jest człowiek.
    • Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej, UMCS, Lublin 1998.
    • Zobacz też: niepełnosprawność
Pomnik Marii Grzegorzewskiej
w Poznaniu
  • Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania. Słowo zobowiązuje. Krytykę zaczynać od siebie.
    • Źródło: Danuta Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006, s. 102.