Marcel Deat

polityk francuski

Marcel Deat (1894–1955) – francuski polityk, kolaborant okresu II wojny światowej.

  • Czy warto umierać za Gdańsk?
    • Mourir pour Dantzig? (fr.)
    • Opis: tytuł artykułu.
    • Źródło: „L'Oeuvre”, 4 maja 1939.
    • Zobacz też: Gdańsk, II wojna światowa