Marat Afanasjeu

białoruski inżynier i polityk

Marat Sciapanawicz Afanasjeu (białorus. Марат Сцяпанавіч Афанасьеў, ros. Марат Степанович Афанасьев, Marat Stiepanowicz Afanasjew; ur. 1946) – białoruski inżynier i polityk.

  • Kiedy wybrano mnie do Rady, to siedząc na sali poczułem wokół siebie pustkę, bo część nowych deputowanych jakoś odsunęło się od tego miejsca, gdzie siedziałem. To zrozumiałe, bo zostałem jedynym przedstawicielem Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, jakiego wybrano w skład naszej rejonowej Rady.
    • Калі мяне абралі ў Савет, то, седзячы ў залі, я адчуў вакуўм вакол сябе, бо частка новых дэпутатаў неяк адсланіліся ад таго месца, дзе я сядзеў. Гэта зразумела, бо я стаўся адзіным прадстаўніком Аб’яднанай грамадзянскай партыі, якога абралі ў склад нашага раённага Савета. (białorus.)
    • Opis: o pracy deputowanego do Żłobińskiej Rejonowej Rady Deputowanych
    • Źródło: Дасягненьні й пэрспэктывы дзейнасьці апазыцыйных дэпутатаў мясцовых саветаў, 18 grudnia 2004