Język białoruski

język wschodniosłowiański, potomek ruskiego

Język białoruskijęzyk należący do grupy języków wschodniosłowiańskich.

  • W domu rozmawiam w języku ukraińskim. To logiczne, bo jestem Ukrainką. (…) W radiu rozmawiają po białorusku. To logiczne, bo jestem na Białorusi. Ale przecież w mieście, w szkole, na wycieczce wszyscy rozmawiają po rosyjsku. To niesprawiedliwe. Jeśli mieszkam na Białorusi, powinnam rozmawiać i pisać po białorusku.
    • Дома я размаўляю на ўкраінскай мове. Гэта лагічна, бо я ўкраінка. (…) Па радыё размаўляюць па-беларуску. Гэта лагічна, бо я — на Беларусі. Але ж у горадзе, у школе, на экскурсіі ўсе размаўляюць па-руску. І гэта несправядліва. Калі я жыву на Беларусі, я павінна размаўляць і пісаць па-беларуску. (białorus.)
    • Autorka: Natalla Babina
    • Źródło: Аксамітавая Беларусь: абавязак перад мовай, 1 listopada 2013
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło Kategoria:Język białoruskiWikisłowniku