Malaria

tropikalna choroba pasożytnicza

Malaria, zimnica (wł. mala aria 'złe powietrze'; dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka i paludyzm) – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium.

  • Gorączka zimnicza nie tylko jest w stanie znieść zakażenie malaryczne, które ją wywołało, ale w niektórych razach, nie ulegających żadnemu zaprzeczeniu, znosi inne, mniejsze lub większe zaburzenia chorobne, nawet takie, które opierały się usilnym i starannym leczeniom (mania, epilepsja, różne rwy itd.). (…) Wiele dzieci konstytucji słabej po zimnicy rozwija się szybko i silnie.
  • Śledziona zmniejsza się, lubo zwykle już nie do tego stopnia, na jakim była przed napadem. Poczucie się „dobrze” wraca i trwa znowu przez cały jeden dzień i część drugiego, aż do chwili następnego napadu.
  • Te sukinsyny sprzedają już to lekarstwo już od trzydziestu lat. Na co ono jest? Na malarię. Wiesz, Peter, dlaczego ma trzydzieści lat? Jeśli w Nowym Jorku parę osób zachoruje pewnego dnia na malarię, to sam się przekonasz, jak szybko wymyślą nowe lekarstwo!