Lucyna Kulińska

polska historyk

Lucyna Kulińska (ur. 1955) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

  • Jest faktem, że nacjonaliści ukraińscy byli głównymi pomocnikami Niemców w realizacji Holocaustu i dopuścili się ludobójczego wyniszczenia ludności polskiej. Robili to na wiele sposobów – samodzielnie lub w służbie niemieckim formacjom pomocniczym (policji ukraińskiej, jednostkom wojskowym lub jako strażnicy w obozach koncentracyjnych).
    • Źródło: Dowody zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich z formacji OUN-UPA na ludności żydowskiej w świetle ukraińskich dokumentów archiwalnych zgromadzonych przez Wiktora Poliszczuka, [w:] OUN, UPA i zagłada Żydów, red. Andrzej Zięba, Kraków 2016, s. 103.
Lucyna Kulińska (2023)
  • Wątek eksterminacyjny, który pojawił się w ideologii ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych już u jej zarania, znalazł swoją pełną realizację podczas II wojny światowej. Tylko krok dzielił OUN-owską ideę wypędzenia zajmanciw – którym to terminem określano Polaków, Żydów, Ormian, Rosjan – od ich eliminacji fizycznej. Niestety, ten sposób myślenia zwyciężył w społeczeństwie ukraińskim i zadecydował o dalszym rozwoju wypadków.
    • Źródło: Dowody zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich z formacji OUN-UPA na ludności żydowskiej w świetle ukraińskich dokumentów archiwalnych zgromadzonych przez Wiktora Poliszczuka, [w:] OUN, UPA i zagłada Żydów, red. Andrzej Zięba, Kraków 2016, s. 69.