Literatura irlandzka

Literatura irlandzka – dzieła literackie napisane w Irlandii bądź przez autorów irlandzkiego pochodzenia. Współcześnie pisana jest przeważnie w języku angielskim.

  • Dzięki takim właśnie [chrześcijańskim] kopistom weszliśmy w posiadanie zasobnego skarbca literatury staroirlandzkiej, najstarszej zachowanej kultury europejskiej – powstałej w języku rdzennym miejscowej ludności.
    • Autor: Thomas Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, przeł.A. Barańczak, Poznań 1999, str. 161.
Przykład piśmiennictwa wczesnoirlandzkiego