Leon Schiller

polski reżyser, teoretyk teatru

Leon Schiller (1887–1954) – polski reżyser, krytyk teatralny, pieśniarz i kompozytor.

  • My przeprowadziliśmy reformę rolną, my znacjonalizowaliśmy przemysł, my usunęliśmy mnie ze stanowiska dyrektora teatru.
    • Źródło: Jacek Bocheński, Co będzie z pustym obszarem?, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 11
  • Paryż powinien leżeć bliżej Warszawy, tak żeby w niedzielę można pojechać tramwajem.

Zobacz też: