Lektor

strona ujednoznaczniająca

Lektor – osoba o dobrej dykcji, czytająca wcześniej przygotowany tekst.

Zobacz też: