Księga Piąta (Księga Psalmów)

Księga Piąta – piąta część Księgi Psalmów. Obejmuje psalmy od 107 do 150.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Dzięki składajcie Jehowie, bo jest dobry;
  bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony.
  • Źródło: Ps. 107:1
 • Kto jest mądry? Ten będzie zarówno baczyć na te rzeczy,
  jak i zważać na przejawy lojalnej życzliwości Jehowy.
  • Źródło: Ps. 107:43
 • (...) Juda jest moją laską rozkazodawcy.
  • Źródło: Ps. 108:8
 • Zechciej nas wspomóc w udręce,
  gdyż wybawienie przez ziemskiego człowieka nie ma wartości.
  Dzięki Bogu zyskamy energię życiową,
  a on sam podepcze naszych wrogów.
  • Źródło: Ps. 108:12, 13
 • (...) jestem uciśniony i biedny,
  a serce moje – przebite we mnie.
  • Źródło: Ps. 109:22
 • Wypowiedź Jehowy do mego Pana:
  „Siądź po mojej prawicy,
  aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”.
  (...) „Tyś kapłanem po czas niezmierzony
  na sposób Melchizedeka!”
  Jehowa po twej prawicy
  roztrzaska królów w dniu swego gniewu.
  • Źródło: Ps. 110:1, 4, 5
 • Dziełami jego rąk są prawda i sąd
  godne zaufania są wszystkie rozkazy, które on wydaje (...).
  Imię jego jest święte i napawa lękiem.
  • Opis: o Bogu
  • Źródło: Ps. 111:7, 9
 • Bojaźń przed Jehową jest początkiem mądrości.
  Wszyscy, którzy je wykonują, odznaczają się dobrą wnikliwością.
  • Źródło: Ps. 111:10
 • Ich bożki to srebro i złoto,
  dzieło rąk ziemskiego człowieka.
  Mają usta, lecz nie mówią;
  mają oczy, lecz nie widzą;
  mają uszy, lecz nie słyszą.
  Mają nos, lecz nie czują zapachu.
  Ręce mają, lecz nie dotykają.
  Stopy mają, lecz nie chodzą;
  gardłem swym nie wydają dźwięku.
  Do nich staną się podobni ich twórcy  —
  wszyscy, którzy im ufają.
  • Źródło: Ps. 115:4–8
 • Cóż może mi uczynić ziemski człowiek?
  • Źródło: Ps. 118:6
 • Szczęśliwi ci, którzy są nienaganni na swej drodze (...).
  • Źródło: Ps. 119:1
 • Ja jestem tylko osiadłym przybyszem w tej ziemi.
  • Źródło: Ps. 119:19
 • Ci, którzy ufają Jehowie,
  są jak góra Syjon, którą nic nie może zachwiać, lecz która trwa po czas niezmierzony.
  • Źródło: Ps. 125:1
 • Gdybyś na przewinienia zważał, Jah,
  Jehowo, któż by się ostał?
  U ciebie bowiem jest prawdziwe przebaczenie,
  aby się ciebie bano.
  • Źródło: Ps. 130:3, 4
 • Oto jak dobrze i jak miło,
  gdy bracia mieszkają ze sobą w jedności!
  Jest to jak wyborny olejek na głowie,
  spływający na brodę,
  brodę Aarona,
  spływający aż na kołnierz jego szat.
  Jest to jak rosa Hermonu,
  opadająca na góry Syjonu (...).
  • Źródło: Ps. 133:1–3
 • Córo babilońska, która masz zostać złupiona,
  szczęśliwy będzie, kto ci odpłaci
  traktowaniem twoim, którym ty nas traktowałaś.
  • Źródło: Ps. 138:8
 • Bo nie ma jeszcze słowa na moim języku,
  a oto ty, Jehowo, już znasz je całe.
  • Źródło: Ps. 139:4
 • Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający.
  Dzieła twoje są zdumiewające,
  o czym dusza moja wie bardzo dobrze.
  Kości moje nie były ukryte przed tobą,
  gdy zostałem uczyniony w skrytości,
  utkany w najgłębszych miejscach ziemi.
  Oczy twoje widziały nawet mój zarodek,
  a w twej księdze były zapisane wszystkie jego cząstki  —
  w dniach, gdy się kształtowały
  i nie było jeszcze ani jednej z nich.
  • Źródło: Ps. 139:14–16
 • Niegodziwcy wpadną wszyscy razem we własne sieci,
  podczas gdy ja przejdę obok.
  • Źródło: Ps. 141:10
 • (...) przed tobą żaden żyjący nie może się okazać prawy.
  • Źródło: Ps. 143:2
 • Naucz mnie spełniać wolę twoją,
  bo ty jesteś moim Bogiem.
  Duch twój jest dobry (...)
  • Źródło: Ps. 143:10
 • Człowiek przypomina zwykłe tchnienie;
  jego dni są jak przemijający cień.
  • Źródło: Ps. 144:4
 • Jehowa jest blisko wszystkich, którzy go wzywają,

wszystkich, którzy go wzywają w wierności wobec prawdy.
Spełni pragnienie tych, którzy się go boją,
a ich wołanie o pomoc usłyszy i wybawi ich.
Jehowa strzeże wszystkich, którzy go miłują,
lecz wszystkich niegodziwców unicestwi.

  • Źródło: Ps. 145:18–20
 • Określa liczbę gwiazd;
  wszystkie je woła po imieniu.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps. 147:4
 • Wszystko, co oddycha, niechaj wysławia Jah.
  Wysławiajcie Jah!
  • Źródło: Ps. 150:6