Księga Czwarta (Księga Psalmów)

Księga Czwarta – czwarta część Księgi Psalmów. Obejmuje psalmy od 90 do 106.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Zanim się narodziły góry,
  nim zacząłeś jakby w bólach porodowych wydawać ziemię i żyzną krainę,
  już od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony ty jesteś Bogiem.(...)
  Bo tysiąc lat jest w twoich oczach zaledwie jak dzień wczorajszy, który przeminął,
  i jak straż w nocy.
  • Źródło: Ps 90:2, 4
 • Samych w sobie dni naszych lat jest lat siedemdziesiąt;
  a jeśli dzięki szczególnej sile jest lat osiemdziesiąt,
  i tak zmierzają do niedoli oraz rzeczy szkodliwych;
  bo to musi szybko przeminąć, a my odlatujemy.(...)
  Pokaż nam, jak liczyć nasze dni w taki sposób,
  byśmy mogli uzyskać serce mądre.
  • Źródło: Ps 90:10, 12
 • (...) nie spadnie na ciebie żadne nieszczęście
  i żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.
  Bo aniołom swoim wyda nakaz co do ciebie,
  by cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili,
  byś nie uderzył stopą o kamień.
  Po młodym lwie i kobrze będziesz stąpać;
  podepczesz młodego grzywiastego lwa i wielkiego węża.
  Ochronię go, gdyż poznał moje imię.
  Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem.
  Będę z nim w udręce.
  Wyratuję go i otoczę go chwałą.
  • Opis: proroctwo dotyczące Jezusa.
  • Źródło: Ps 91:10–15
 • Zasadzeni w domu Jehowy,
  na dziedzińcach naszego Boga, rozkwitną.
  Wciąż będą się mieć dobrze, choć już okryci siwizną,
  nadal będą pełni wigoru i rześcy,
  by opowiadać, że Jehowa jest prostolinijny.
  On jest Skałą moją, nie ma w nim nieprawości.
  • Źródło: Ps 92:13–15
 • Jehowa został królem!
  • Źródło: Ps 93:1
 • Czyż Ten, który wszczepił ucho, nie słyszy?
  Albo czy Ten, który ukształtował oko, nie patrzy?
  Czyż Ten, który koryguje narody, nie umie upominać  —
  Ten, który ludzi uczy poznania?
  Jehowa zna myśli ludzkie, że są jak tchnienie.
  Szczęśliwy jest krzepki mąż, którego korygujesz, Jah,
  i którego nauczasz ze swego prawa (...).
  • Źródło: Ps 94:9–12
 • Kiedy się we mnie namnożyło niepokojących myśli,
  twoje pocieszenia zaczęły pieścić mą duszę.
  • Źródło: Ps 94:19
 • (...) Jehowa to wielki Bóg
  i wielki Król nad wszystkimi innymi bogami (...).
  • Źródło: Ps 95:3
 • Dzień po dniu opowiadajcie dobrą nowinę
  o zgotowanym przez niego wybawieniu.
  Ogłaszajcie wśród narodów jego chwałę,
  wśród wszystkich ludów jego zdumiewające dzieła.
  (...) Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania.
  Napawa lękiem bardziej niż wszyscy inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie ludów to bogowie nic niewarci;
  Jehowa zaś uczynił niebiosa.
  (...) Przypisujcie Jehowie chwałę należną jego imieniu (...).
  Mówcie wśród narodów: „Jehowa został królem.
  A żyzna kraina zostaje utwierdzona, tak iż nic nią nie zachwieje.
  W prostolinijności będzie bronił sprawy ludów”.
  Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia.
  Niech zagrzmi morze oraz to, co je napełnia.
  • Źródło: Ps 96:2–5, 8, 10, 11
 • Niech zostaną zawstydzeni wszyscy, którzy służą jakiemuś rzeźbionemu wizerunkowi,
  ci, którzy się chełpią nic niewartymi bogami.
  • Źródło: Ps 97:7
 • Wy, którzy miłujecie Jehowę, miejcie w nienawiści zło.
  On strzeże dusz tych, którzy są wobec niego lojalni;
  wyzwala ich z ręki niegodziwców.
  • Źródło: Ps 97:710
 • Wszystkie krańce ziemi widziały wybawienie zgotowane przez naszego Boga.
  • Źródło: Ps 98:3
 • Niech sławią twoje imię.
  Wielkie i budzące lęk – jest święte.
  • Źródło: Ps 99:3
 • To on nas uczynił, a nie my sami siebie.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps 100:3
 • Kto potajemnie oczernia swego towarzysza  —
  takiego zmuszam do milczenia.
  Kto ma wyniosłe oczy i butne serce  —
  takiego nie mogę znieść. (...).
  W domu moim nie zamieszka nikt, kto postępuje oszukańczo.
  Kto mówi rzeczy fałszywe, ten nie będzie utwierdzony
  przed mymi oczami.
  • Źródło: Ps 101:5, 7
 • (...) dni moje nikną jak dym,
  a me kości są rozżarzone jak palenisko.
  Serce moje zostało porażone jak roślinność i uschło,
  zapomniałem bowiem spożyć swój pokarm.(...)
  Dni moje są jak chylący się cień,
  a ja sam uschłem jak roślinność.
  • Źródło: Ps 102:3, 4, 11
 • Ale ty jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps 102:27
 • Jak daleko jest wschód słońca od jego zachodu,
  tak daleko odsunął od nas nasze występki.
  Jak ojciec okazuje miłosierdzie swoim synom,
  tak Jehowa okazał miłosierdzie tym, którzy się go boją.
  Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani,
  pamiętając, żeśmy prochem.
  Dni śmiertelnika są jak dni zielonej trawy;
  jak kwiecie polne – tak on rozkwita.
  Wystarczy bowiem, że przejdzie nad nim wiatr, a już go nie ma;
  i jego miejsce już go nie pozna.
  • Źródło: Ps 103:12–16
 • Założył ziemię na jej ustalonych miejscach;
  nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze.
  Głębiną wodną okryłeś ją niczym szatą.
  Wody stały nawet nad górami.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Ps 104:5
 • Nie tykajcie moich pomazańców,
  a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Ps 105:15
 • Któż potrafi wysłowić potężne dokonania Jehowy
  lub sprawić, by słyszano całą jego sławę?
  • Źródło: Ps 106:2