Krzysztof Skubiszewski

polityk polski, b. minister spraw zagranicznych (1926–2010)

Krzysztof Jan Skubiszewski (1926–2010) – polityk polski, minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993.

 • Michaił Gorbaczow odegrał pierwszoplanową rolę swoją decyzją, aby w 1989 r. nie interweniować w Polsce zbrojnie. Gdyby w ZSRR rządził jeszcze Leonid Breżniew i jego następcy, mielibyśmy interwencję wojskową. Gorbaczowa namawiali do niej Erich Honecker i Nicolai Ceausescu. Ceausescu trafnie rozpoznał sytuację, że zmiany w Polsce staną się jego końcem.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009
  • Zobacz też: Michaił Gorbaczow
Krzysztof Skubiszewski (2005)
 • Polityka polska jest proamerykańska. Musimy mieć dobre stosunki z USA. Polscy politycy powinni jednak pamiętać o tym, że Polska nigdy nie będzie w pełni strategicznym partnerem USA. Dla Stanów Zjednoczonych partnerem strategicznym na kontynencie europejskim są Niemcy. Jeżeli chcemy mieć dobre stosunki z USA, musimy mieć dobre stosunki z Niemcami.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009.
  • Zobacz też: Stany Zjednoczone
 • Polityka zagraniczna rządu Mazowieckiego polegała na wychodzeniu z satelityzmu wobec ZSRR, na normalizacji stosunków z sąsiadami i na wiązaniu się z Zachodem. Musiało to być działanie stopniowe. Następnego dnia po utworzeniu rządu Mazowieckiego nie dało się wystąpić z Układu Warszawskiego. To by się mogło skończyć podobnie jak rząd Imre Nagya na Węgrzech – interwencją sowiecką 1956 r. Układ Warszawski trzeba było najpierw osłabić, a później go zlikwidować i to skutecznie – za zgodą wszystkich stron. Czyli również należało przekonać ZSRR, że Układ Warszawski jest martwy.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009.
  • Zobacz też: Tadeusz Mazowiecki, ZSRR
 • Polska pokazała, że można wejść na drogę niepodległości. Gorbaczow nam nie przeszkadzał. Lecz w ZSRR były także inne siły, a w Polsce istniał cały dotychczasowy aparat bezpieczeństwa, milicja i przede wszystkim wojsko. Istotną rolą Jaruzelskiego było to, że on rząd Mazowieckiego podtrzymywał. Początkowo jednak nie byłem wcale pewien, że któregoś dnia rząd nie zostanie internowany i skończy się polski eksperyment.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009
  • Zobacz też: Wojciech Jaruzelski
 • Przedtem (przed 1989 r.) byliśmy uznani przez Zachód jako strefa wpływów sowieckich. Prezydent Ronald Reagan też to uznawał. Jego sekretarz stanu mówił Sowietom, że wprowadzenie stanu wojennego w Polsce należy potępić, sytuacja jest bardzo niedobra, musi się zmienić, ale jednocześnie dodawał, że nie będzie żadnej interwencji Zachodu. Sowiety wiedziały, że miały pełną swobodę działań w swej strefie wpływów. Nawet gdyby wprowadziły do Polski 30 dywizji i nastąpiłyby walki, Zachód nic by nie uczynił.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009
 • W sprawie katyńskiej musimy się kategorycznie domagać dokumentów od Rosjan i przeciwstawiać różnym unikom czynionym w tej sprawie przez władze rosyjskie. Z Rosją trzeba prowadzić dialog, pokazywać, że Polska jest także jej partnerem, a nie tylko kilka wielkich państw świata. Jesteśmy sąsiadami. Polska potrzebuje Rosji przede wszystkim z przyczyn gospodarczych. Rosja musi zapomnieć o Polsce jako strefie jej wpływów.
  • Źródło: wywiad Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2009
  • Zobacz też: Katyń, Rosja
 • Wysiedlenia są już historią, ale też właśnie dzisiaj nie można pisać tej historii na nowo. Sprawa ta nie ma nic wspólnego z przyjęciem przez Polskę ustroju demokratycznego ani z przyszłym wejściem do Unii Europejskiej.

O Krzysztofie Skubiszewskim

edytuj
 • Był ojcem chrzestnym nowego pokolenia ludzi Solidarności, którzy weszli do dyplomacji już w niepodległym kraju. (…) Był jednocześnie konserwatywnym i nowoczesnym politykiem. Miał zasady. Jego konserwatyzm przejawiał się w poglądach i zachowaniach.
 • Pierwszy minister spraw zagranicznych wolnej Polski cieszył się ogromnym autorytetem. Budził też wielki szacunek na Zachodzie. Był świadectwem, że zmiana która nastąpiła po 1989 r. była zmianą fundamentalną. (…) Skubiszewski przeniósł wartości z okresu Polski międzywojennej. Był też niezwykłym profesjonalistą. Uchodził za jednego z najlepszych na świecie znawców prawa międzynarodowego. Dlatego po zakończeniu jego pracy w rządzie został szefem komisji arbitrażowej rozstrzygającej wzajemne roszczenia Stanów Zjednoczonych i Iranu.