Krzysztof Grajewski

polska prawnik

Krzysztof Grajewski (ur. 1966) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.