Krister Stendahl

Krister Stendahl (1921–2008) – szwedzki biskup katolicki, teolog, badacz Nowego Testamentu.

  • Biblii nie ma przekonujących argumentów na poparcie doktryny o nieśmiertelności duszy.
    • Opis: tym stwierdzeniem zaszokował wiernych Kościoła, a Filip Fridolfsson, członek parlamentu, uznał, że biskup podważył fundament wiary chrześcijańskiej.
    • Źródło: Opinie (szw. Meningar), wyd. Verbum, 1986, ISBN 9152613097.