Kontrakt

porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki.

Kontrakt – umowa, porozumienie dwóch lub więcej stron.

  • Miłość to nie jest równanie, jak wmawiał mi kiedyś twój ojciec. Nie kontrakt i nie szczęśliwe zakończenie. Miłość – to tablica, po której sunie kreda, to ziemia dźwigająca na sobie budynki i tlen w powietrzu, którym oddychamy. To miejsce, do którego zawsze wracam, dokądkolwiek zdążam.
  • Niektóre kontrakty podpisuje się inkaustem, a inne krwią.