Konfederacja Wolność i Niepodległość

polska partia polityczna złożona z środowisk m.in. wolnościowych, narodowych, kresowych

Konfederacja Wolność i Niepodległość – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.